Exclusieve coaching

Exclusieve coaching

We spreken hier over "Exclusieve coaching" van MT-leden, dus directie en management van organisaties. Dit kan zijn het begeleiden van een persoon op de achtergrond, die gezien de veranderende situatie bij de organisatie extra hulp nodig heeft. Ook kan het zijn het begeleiden van een persoon naar een andere werkkring als blijkt dat dit de beste oplossing is. Hierbij wordt één op één ondersteuning verleend. Sterktezwakte analyse en onderzoek naar de meest geschikte marktsegmenten maken daar o.a. deel van uit. Ook zal via onze teamrolanalyse gekeken worden naar welke positie het best zou passen en binnen welk team met welke sterkten en zwakten.

Wij beschikken hierbij over ervaren consultants en vooral een zeer groot en uniek netwerk waar gebruik van kan worden gemaakt bij het bepalen van de nieuwe richting en de daarbij behorende adviezen.

Succes wordt daarbij gegarandeerd, waarbij de tijd natuurlijk sterk afhankelijk is van de eigen drive, flexibiliteit en benutte tijd.