Over Hoogelutte

Het zoekproces naar een exceptionele medewerker of leider door een headhunter vergt het uiterste in definitie, creativiteit, precisie en uitvoering.

Hoogelutte is een in 2004 opgericht Executive Search & Consultancy bureau, welk vergunningstelsel inmiddels is vervallen en helaas niet wordt vervangen. Wij werken met een no-nonsens aanpak, telewerken en een uitgekiend gebruik van internet waardoor een hogere kwaliteit kan worden geleverd tegen een lagere prijs. Bewust wordt afgezien van de gangbare statusverhogende maar kostbare toplocaties, er wordt juist gewerkt vanuit low cost werkplekken. De opgebouwde netwerkorganisatie is daarbij cruciaal.

Diensten:

    -Executive search - Headhunting        
    -Exclusieve coaching van MT-leden
    -Consultancy
    -Teamrolanalyse
    -Bedrijfsopvolging
    -Bedrijfsovername

Anders dan de "normale" bureaus werken wij ook niet met "enorme" files, maar met een "exclusieve netwerkdatabase" (door u zelf in te vullen) en zoeken wij nog echt via ons uitstekende netwerk. Alleen managers, directieleden, commissarissen en cruciale specialisten zoals projectleiders, interim-managers, consultants e.d. maken daar deel van uit. En natuurlijk degenen die nu aan een dergelijke positie toe zijn.

Een kwalitatief hoog niveau is het gevolg, waarbij enkel het uiteindelijke resultaat voor de opdrachtgever van belang is. Garantie bedraagt daardoor één jaar.

Het honorarium is, om een onafhankelijk advies te kunnen geven, een vast bedrag. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en daardoor met een hoge kans dat er een geschikte kandidaat gevonden wordt ongeacht tijdsbesteding.

Er wordt gezocht naar alles wat cruciaal is voor een organisatie, dus managers, senior-managers, directieleden en commissarissen of bestuurders. Ook cruciale specialisten.